Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:935

H.G.de Olde te Zuidlaren, psychiaterdirecteur patiëntenzorg van het Psychiatrisch Ziekenhuis Dennoord en het Psychogeriatrisch Verpleeghuis De Enk aldaar, is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemd

Dr.L.Wigersma, huisarts te Amsterdam en hoofd van de huisartsenopleiding aan de Universiteit te Amsterdam, is aan de faculteit Geneeskunde aldaar benoemd tot bijzonder hoogleraar in de medische extramurale zorg bij HIV-problematiek.

Overleden

H.W.van Dommelen, arts, op de leeftijd van 82 jaar (14 april 1993), Winterswijk. F.J.M.Raupp, huisarts, op de leeftijd van 84 jaar (10 april 1993), Eindhoven.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR: Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) J.W.P.M.Konings op proefschrift Ziekenhuisopnemingen van verpleeghuispatiënten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties