Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:80

Benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau mw.J.A.Noske-Fabius, arts, wonende te Bussum. Dr.J.P.A.Baak, bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam bij de vakgroep Pathologie, heeft het fellowship van de Royal College of Pathologists van Groot-Brittannië aangeboden gekregen, op grond van zijn internationale wetenschappelijke publikaties. Prof.dr.J.H.A.van der Drift, emeritus hoogleraar Neurologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, wonende te Wassenaar, is benoemd tot erelid van de Research Group on Cerebrovascular Disease, de officiële onderafdeling van de World Federation of Neurology.

Overleden

J.C.C.Meyboom, rustend arts, op de leeftijd van 83 jaar (4 december 1990), Noordwijk aan Zee. H.M.de Monchy, arts…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties