Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1112

Prof.dr.dr.h.c.R.J.A.M.van Dongen, emeritus hoogleraar in de heelkunde en vaatchirurgie aan de Universiteit van Amsterdam, is onderscheiden met het erelidmaatschap van de ‘Deutsche Gesellschaft für Gefässchirurgie’.

Benoemd

Te Maastricht (Rijksuniversiteit Limburg) dr.A.Nieuwenhuijzen Kruseman tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de Endocrinologie, en dr.E.E.Reerink tot hoogleraar Kwaliteitsbevordering in de Gezondheidszorg, in het bijzonder de Klinische Zorgverlening, door de Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing.

Overleden

J.W.E.P.Versteeg, KNO-arts, op de leeftijd van 69 jaar (14 mei 1990), Arnhem.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR: Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) M.G.J.Roelofs op proefschrift Het alcohol-onthoudingssyndroom en hyperventilatie: een behandelingsmethode. Met een slotbeschouwing over de

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties