Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1566

Benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau m.w.Y.C.Bastiaans, kinderarts bij het Christelijk Ziekenhuis ‘Refaja’ te Stadskanaal, wonende te Stadskanaal.

Benoemd

Te Rotterdam dr.S.W.Schalm tot bijzonder hoogleraar in de inwendige geneeskunde in het bijzonder de hepatologie, vanwege de Rotterdamse Leverstichting.

Overleden

Ary Theodorus Maria Splinter, arts, op de leeftijd van 77 jaar (19 juli 1989), Soesterberg.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR: Te Rotterdam J.van Goudoever op proefschrift Determination of total respiratory compliance during artificial ventilation, O.G.J.M.van Aubel op proefschrift Androgens and androgen receptors in prostatic cancer, W.R.Gerritsen op proefschrift Bone marrow transplantation with T lymphocyte depleted and stem cell enriched bone

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties