Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:320

Benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau dr. H. Roelink, artsbeleidsadviseur onderwijszaken van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, wonende te Zeist.

Overleden

A.C.Kars, oud-huisarts, op de leeftijd van 82 jaar ( 19 januari 1989), Zeist. Leonardus Hendricus Greve, longarts, op de leeftijd van 63 jaar (24 januari 1989), Heerlen. Pieter Evert Johannes Ouborg, rustend oogarts, op de leeftijd van 70 jaar (27 januari 1989), Heinkenszand.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR: Te Groningen J.Gerritsen op proefschrift Prognosis of childhood asthma en D.R.Kremer op proefschrift The role of NADH and NADPH in dissimilatory processes in Desulfovibrio strains; te…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties