Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1152

Te Amsterdam (Vrije Universiteit) tot hoogleraar in de algemene heelkunde dr.R.I.C.Wesdorp en tot hoogleraar in de gynaecologie en verloskunde dr.P.Kenemans.

Overleden

Henricus Jacobus Swart, oogarts, op de leeftijd van 79 jaar (10 juni 1987), Breda. Dirk Brouwer, rustend arts, op de leeftijd van 83 jaar (11 juni 1987), Apeldoorn. Kees Donker, arts, op de leeftijd van 58 jaar (12 juni 1987), Waarde.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR IN DE GENEESKUNDE: Te Groningen W.M.Hirs op proefschrift Standaardclassificaties voor medische en niet-medische gegevens, een studie naar de samenhang van objecten, begrippen en termen in de gezondheidszorg; te Leiden S.P.Verloove-Vanhorick en R.A.Verweij (dubbelpromotie) op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties