Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:36

Benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau dr.L.A.Cahn, consulent-psychiateralgemeen psycho-geriatrisch directeur van de Stichting Verpleeghuizen Nederland te Utrecht, wonende te Bussum.

Overleden

Berend Heerdt, rustend arts, op de leeftijd van 94 jaar (9 december 1986), Bussum.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR IN DE GENEESKUNDE: Te Amsterdam (Vrije Universiteit) R.W.de Boer op proefschrift Training and technique in speed skating. A biochemical and exercise-physiological study; te Groningen W.B.Goudswaard op proefschrift Organisch hyperinsulinisme, R.N.Laurini op proefschrift Aspects of developmental pathology en mw.T.Brantsma-van Wulfften Palthe op proefschrift Mother-infant interaction from one to five months; te Maastricht A.Knottnerus op proefschrift Interpretatie van diagnostische gegevens. Theoretische

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties