Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2285

Benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau dr.R.L.H.Sampimon, oogarts, wonende te Utrecht en dr.A.Kraaijeveld, geneesheer-directeur van het Penitentiair Ziekenhuis te 's-Gravenhage, wonende te Voorburg.

Benoemd

Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) dr.E.L.Greve tot bijzonder hoogleraar in de oogheelkunde, in het bijzonder in de leer van het glaucoma, vanwege de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid te Utrecht; te Amsterdam (Vrije Universiteit) dr.P.F.van der Stelt tot hoogleraar in de tandheelkundige radiologie.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR IN DE GENEESKUNDE: Te Maastricht A.C.J.M.Antonissen op proefschrift Modulation of antibacterial resistance by subcellular preparations from listeria monocytogenes en R.Jonkers op proefschrift Publieksvoorlichting over borstkanker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties