Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1034

- De Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft op 24 mei jl. de F.C.Donderspenning toegekend aan M.M.Hilfman, dr.D.Hoogendoorn, prof.dr. L.B.W.Jongkees en prof.dr.P.J.Zuidema wegens hun langdurige en grote verdiensten voor het Tijdschrift.

Overleden

Johanna Theodora Swart-van der Hoeven, kinderarts, op de leeftijd van 76 jaar (9 mei 1986), Rotterdam. Fons van den Heuvel, kinderarts, op de leeftijd van 35 jaar (15 mei 1986), Delft.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR IN DE GENEESKUNDE: Te Groningen H.G.Kreeftenberg op proefschrift Leverijzer: pathologie en diagnostiek; te Leiden J.G.Goekoop op proefschrift Elevaties op de erythrocytemembraan; te Nijmegen J.J.Carpay op proefschrift Het professioneel funktioneren en de

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties