Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:138

Benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau dr. L.B.J.Stuyt, voorzitter van de Gezondheidsraad, wonende te 's-Gravenhage; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau J.M.Blok, apotheekhoudend huisarts te Klarenbeek (gem. Voorst) en E.Stapper, adviserend geneeskundige voor het district Dordrecht van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam, wonende te Dordrecht.

Overleden

Drs. P.J.van Staveren, psychiater (22 december 1985), Utrecht. Johan Vink, zenuwarts, op de leeftijd van 54 jaar (23 december 1985), Amsterdam. Drs. Johannes Theodore Marie van der Ven, arts, op de leeftijd van 30 jaar (24 december 1985), Voorburg. Dr. Nicolaas Lubsen, internist-bacterioloog, op de leeftijd van 71 jaar (25 december…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties