Personalia
Open

Personalia
14-10-1986

Benoemd tot Commandeur in de orde van Oranje-Nassau dr.H.H.Cohen, medisch microbioloog, scheidend directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) te Bilthoven, wonende te Bilthoven.

Benoemd.

Te Leiden mw.dr.H.M.Dupuis tot bijzonder hoogleraar in de medische ethiek, vanwege de Stichting Leids Universiteits-Fonds; te Rotterdam dr.A.F.Casparie tot hoogleraar in de sociaal-medische wetenschap en dr.W.P.M.M.van de Ven tot bijzonder hoogleraar in de sociale ziektekostenverzekering, vanwege de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen.

Overleden.

Hendrik Sijbert Cornelis Huijsman, rustend oogarts, op de leeftijd van 86 jaar (24 september 1986), Beilen. Dr. Ben H.Sajet, huisarts, op de leeftijd van 99 jaar (25 september 1986), Amsterdam. Dr. Isidoor van der Hal, kinderarts, op de leeftijd van 79 jaar (25 september 1986), Apeldoorn. Petrus Constantijn Marie Droës, longarts, op de leeftijd van 69 jaar (26 september 1986), Amsterdam.

Promoties.

BEVORDERD TOT DOCTOR IN DE GENEESKUNDE: Te Groningen G.J.Navis op proefschrift Enalapril and the kidney; te Leiden N.J.Elzenga op proefschrift The ductus arteriosus and stenoses of the adjacent great arteries; te Rotterdam J.A.Roukema op proefschrift De preventie van postoperatieve longcomplicaties; te Utrecht J.C.van der Wulp op proefschrift Verstoring en verwerking in verpleeghuizen. Belevingswereld en conflicten van hen die hun verdere leven in een verpleeghuis doorbrengen.

Bevorderd tot arts.

Te Rotterdam P.J.van den Bent, E.P.Bom, M.L.Bots, mw.J.L.Brand, S.J.Buijs, P.F.J.Donderwinkel, R.M.G.van Dijk, A.Gerritsen van der Hoop, mw.E.W.M. Grijseels, H.J.Hoogervorst, I.Hijmering, F.J.P.M.Huijgen, P.G.Jacobse, A.A.W.Kalis, mw.H.V.U.Kaptein, F.L.van Leeuwen, mw.E.A.Logeman, M.H.M.de Meijer, mw.L.C. Meiners, mw.M.Nieuwland, J.A.Rozendaal, O.E.H.Sartorius, J.J.Schat, P.J.L.M.M.Schuerman, mw.D.C.M. Spijkerman, P.R.Sturm, H.H.Tan, A.van der Tholen, H.C.F.Tichler, P.J.L.B.B.Oosthoek,