Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:3906-7