Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:400-1