Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1218-20