De LymeProspect-studie

Persisterende klachten na behandeling van Lyme-borreliose

Onderzoek
LymeProspect-studieteam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8825

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van deze studie

Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen Nederlanders 1 of meer tekenbeten op. De kans op een symptomatische infectie met Borrelia burgdorferi s.l. na een tekenbeet is 1-3%. Erythema migrans is de meest voorkomende manifestatie van Lyme-borreliose, leidend tot 22.000 huisartsbezoeken in 2009.1 Gedissemineerde ziekte, zoals Lyme-artritis of neuroborreliose, komt minder vaak voor. Na antibiotische behandeling houdt 5 tot 20% van de patiënten langdurig klachten, zoals spier- en gewrichtspijn, neurocognitieve symptomen en vermoeidheid.2 De oorzaak hiervan is niet volledig bekend.

Er zijn hypothesen over microbiologische, immunologische en genetische oorzaken, zoals persisterende infectie of auto-inflammatie. Ook klinische, epidemiologische, cognitieve en gedragsmatige factoren kunnen een rol spelen. Grote prospectieve studies hiernaar hebben nog niet plaatsgevonden, waardoor geen overeenstemming bestaat over het te voeren beleid bij patiënten met persisterende klachten.

Vraagstelling

Hoeveel patiënten houden langdurige klachten na behandeling van Lyme-borreliose en wat zijn oorzaken van deze…

Auteursinformatie

*De leden van het LymeProspect-studieteam worden aan het eind van dit artikel vermeld.

RIVM Centrum Infectieziektenbestrijding, Bilthoven.

Contact dr. C.C. (Kees) van den Wijngaard (kees.van.den.wijngaard@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Het 'LymeProspect'-studieteam bestaat uit de volgende leden: dr. C.C. van den Wijngaard (hoofdonderzoeker), drs. M.G. Harms, dr. W. van Pelt (allen RIVM, Bilthoven); dr. J.W.R. Hovius (hoofdonderzoeker), drs. J. Ursinus (arts-onderzoeker), prof. dr. H.C.P.M. van Weert (allen AMC, Amsterdam); prof. dr. B.J. Kullberg (hoofdonderzoeker), drs. H.D. Vrijmoeth (arts-onderzoeker), prof. dr. L.A.B. Joosten, dr. J.A. Knoop, prof. dr. W.J.J. Assendelft (allen Radboudumc, Nijmegen); drs. Y.M. Vermeeren (hoofdonderzoeker), drs. B. van Kooten, dr. M. Zwerink (allen Gelre ziekenhuizen Apeldoorn).

Ook interessant

Reacties