Perioperatieve sterfte en het aandeel van het anesthesiologisch handelen binnen het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam

Onderzoek
J.J. de Lange
G.J. Scheffer
W.W.A. Zuurmond
W.H. van Helden
D.J.F. Nieuwenhuijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:701-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de perioperatieve sterfte en het aandeel van het anesthesiologisch handelen hierin.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam.

Methode

De patiënten die in 1989-1994 waren overleden binnen 7 dagen na een klinische operatieve ingreep werden geidentificeerd met behulp van het ziekenhuisinformatiesysteem. Van hen werden vanuit het gegevensbestand van de afdeling Anesthesiologie de volgende gegevens verzameld: leeftijd, geslacht, classificatie volgens de American Society of Anesthesiologists (ASA), urgentie (electieve operatie, spoedoperatie), soort operatie (12 categorieën), duur van de operatie, tijdstip en plaats van overlijden. Aan de hand van het medisch dossier classificeerden 4 onafhankelijke onderzoekers de overleden patiënten naar de mate van samenhang van het anesthesiologisch handelen met het overlijden volgens de classificatie van Edwards.

Resultaten

Er waren 62.969 ingrepen verricht, waarna 314 patiënten (0,5) binnen 7 dagen overleden. Sterfte samenhangend met het anesthesiologisch handelen kwam voor bij 16 patiënten (2,5 per 10.000 operaties): er was een samenhang met uitsluitend het anesthesiologisch handelen bij 2 patiënten (0,3 per 10.000 operaties) en met zowel anesthesiologische als chirurgische factoren bij 14 patiënten (2,2 per 10.000 operaties). Een hoge leeftijd, het behoren tot het mannelijk geslacht, een hogere ASA-klasse, traumatologische operaties en spoedoperaties gingen gepaard met een toename van de totale sterfte.

Conclusie

De sterfte binnen 7 dagen na een klinische operatieve ingreep bedroeg 0,5. Er was een verband met anesthesiologisch handelen bij 2,5 per 10.000 operaties.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Anesthesiologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Prof.dr.J.J.de Lange, dr.G.J.Scheffer en prof.dr.W.W.A.Zuurmond, anesthesiologen; W.H.van Helden en D.J.F.Nieuwenhuijs, co-assistenten.

Contact prof.dr.J.J.de Lange

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties