Perioperatief antibiotisch profylaxebeleid in de Belgische ziekenhuizen 'evidence-based' door afgestemd vergoedingensysteem

Opinie
H. Goossens
W. Peetermans
J.P. Sion
M. Bossens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1773-7
Abstract

Het gedurende korte tijd toedienen van antibiotica rondom een operatieve ingreep heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het aantal postoperatieve wondinfecties. De perioperatieve antibiotische profylaxe is inmiddels algemeen geaccepteerd, en er zijn heel wat onderzoeken uitgevoerd om indicaties, keuze en dosis van antibiotica, tijdstip van toediening en duur van de profylaxe te bepalen.1 In België is in 1989 een consensustekst over het perioperatieve gebruik van antibiotica gepubliceerd door de Hoge Gezondheidsraad en in 1999 is deze tekst geactualiseerd.2 Vanwege aanwijzingen voor onoordeelkundige perioperatieve toepassing van antibiotica werd op 1 mei 1997 in opdracht van de overheid een nieuw vergoedingensysteem voor perioperatief antibioticagebruik in de heelkunde ingevoerd, waarvan wij het mechanisme en de effecten bespreken in dit artikel.

effecten van consensusrichtlijnen op het perioperatieve profylactische antibioticagebruik in belgië

Om de effecten van de genoemde richtlijnen te meten werden twee onderzoeken uitgevoerd naar het profylactische gebruik van antibiotica in…

Auteursinformatie

Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Laboratorium voor Microbiologie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, België.

Universitair Ziekenhuis, afd. Algemene Inwendige Geneeskunde, Leuven, België.

Prof.dr.W.Peetermans, internist-infectioloog.

Monica, Eeuwfeestkliniek, Laboratorium voor Klinische Biologie, Antwerpen, België.

Dr.J.P.Sion, klinisch bioloog-ziekenhuishygiënist.

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)/Institut National d'Assurance Maladie - Invalidité (INAMI), Brussel.

Dr.M.Bossens, arts-inspecteur.

Contact Prof.dr.H.Goossens, microbioloog (herman.goossens@uza.uia)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties