Perinatologie.

Media
M.L. Moore
J.G. Koppe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1814

M.L.Moore, Perinatologie. Leerboek voor verpleegkundigen neonatologie en verloskunde. (Uit het Engels vertaald.) 275 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1986. Prijs: ingen. ƒ 59,50.

Dit boek is deels een vertaling van het boek van Moore ‘Newborn, family and nurse’, deels op uitstekende wijze aangevuld en bewerkt door L.A.A.Kollée (neonatoloog)…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties