Percutane gentherapie met phVEGF-2 lijkt succesvol bij patiënten met coronarialijden

Onderzoek
M. Voskuil
J.J. Piek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2051

Bij de eerste klinische onderzoeken naar de stimulatie van angiogenese in het myocard met gentherapie maakte men gebruik van invasieve toedieningsmethoden, te weten transthoracale injectie in het myocard. In een pilotonderzoek hebben Vale et al. de veiligheid en de haalbaarheid geëvalueerd van gentransfectie van ‘naakt’ DNA, coderend voor vasculaire endotheliale…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties