Pediatric nutrition handbook

Media
R.E. Kleinman
O.F. Norbruis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:160

Pediatric nutrition handbook. 5e druk. Onder redactie van R.E.Kleinman. 1178 bl., fig., tabellen. American Academy of Pediatrics, Elk Grove Village, IL, 2004. ISBN 1-58110-109-0. Prijs: ingen. € 86,–.

De 5e druk van dit handbook bestaat uit 5 delen. Achtereenvolgens komen de zuigeling, het kind en de adolescent, micro- en macronutriënten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties