Paul Sporken-prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2147

Het Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek (TGE) maakt voor de tweede keer bekend dat zij in juni 2002 de Paul Sporken-prijs zal toekennen aan het beste essay met betrekking tot een ethische kwestie op het terrein van de gezondheidszorg. De prijs is bedoeld voor pas afgestudeerden die na 1 januari 1999 hun opleiding hebben voltooid. Het essay mag maximaal 3000 woorden bevatten. Aan de prijs is een geldbedrag van ƒ 1000,- verbonden en de beste essays worden in het TGE gepubliceerd.

De inzendingen dient men vóór 1 februari 2002 te richten aan dr.W.Dekkers, hoofdredacteur TGE, Postbus 31431, 6503…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties