Patiëntenvoorlichting.

Media
V. Damoiseaux
A.Ph. Visser
Tj. Tijmstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:906

Patiëntenvoorlichting. Een interdisciplinaire benadering. Onder redactie van V.Damoiseaux en A.Ph.Visser. 392 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 1988. Prijs: ingen. ƒ 79,-.

Het boek bestaat uit 21 hoofdstukken die een duidelijke samenhang tonen maar waarvan sommige min of meer op zichzelf staan. In totaal 24 uit diverse disciplines afkomstige auteurs droegen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties