Pathologisch-anatomische mededeelingen

Onderzoek
Hoffmann, C.K.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1870;14:76-13