Parke-Davis-prijs 1995

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:144

Wederom is voor 1995 deze prijs, groot ƒ 4.000,-, uitgeloofd. De prijs is bestemd voor studenten, ingeschreven bij één van de Nederlandse universiteiten, die tijdens hun studie in 1994 onderzoek hebben gedaan op het terrein van de gastroenterologie, bijvoorbeeld in het kader van een keuzepracticum of afstudeerscriptie. Het is niet de bedoeling dat promotie-onderzoek wordt ingezonden. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie zal voor het toekennen van deze prijs als jury optreden. De prijs zal tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie in 1995 worden uitgereikt, waar de winnaar een korte ‘erevoordracht’ zal houden.

Inzendingen dienen vóór…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties