PAOG-(herhalings)cursus 'Arts en indicatiecommissie "Nieuwe stijl"'.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2268

PAOG-(herhalings)cursus ‘Arts en indicatiecommissie ”Nieuwe stijl“’. – Op 16 januari a.s. zal deze cursus worden gehouden in de Katholieke Universiteit van Nijmegen. De cursus is bestemd voor artsen van indicatiecommissies, medisch adviseurs en directies van verzorgingstehuizen, huisartsen, verpleeghuisartsen, GGD-artsen en RIAGG-artsen.

Inlichtingen verstrekt: mw.W.J.Zwan, Bureau PAOG, Postbus 9101, 6500 HB…

Ook interessant

Reacties