Oxford textbook of sports medicine.

Media
M. Harries
C. Williams
W.D. Stanish
L.J. Micheli
H. Kuipers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2585-6

Oxford textbook of sports medicine. 2e druk. Onder redactie van M.Harries, C.Williams, W.D.Stanish en L.J.Micheli. 957 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford 2000. ISBN 0-19-263236-1. Prijs: ƒ 207,90 (paperback).

Sportgeneeskunde heeft zich de laatste decennia in verschillende landen ontwikkeld tot een nieuw specialisme. Voor de beroepsuitoefening van de sportarts zijn…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties