Oxford textbook of public health.

Media
R. Detels
W.W. Holland
J. McEwen
G.S. Omenn
P. Schnabel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2088-9

Oxford textbook of public health. Vol. I, II en III. 3e druk. Onder redactie van R.Detels, W.W.Holland, J.McEwen en G.S.Omenn. 1651 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, New York 1997. ISBN 0-19-262553-5. Prijs: geb. ƒ 805,-.

Er bestaat geen Nederlands handboek voor volksgezondheid, zelfs niet voor sociale geneeskunde alleen. Er is…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties