Oxford handbook of clinical medicine

Media
M. Longmore
I. Wilkinson
T. Turmezei
C.K. Cheung
L.J. Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1908

M.Longmore, I.Wilkinson, T.Turmezei en C.K.Cheung, Oxford handbook of clinical medicine. 7e druk. 841 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford 2007. ISBN 978-0-19-856837-7. Adviesprijs: ingen. € 33,96.

Veel coassistenten gebruiken voor het snel opzoeken van ziektebeelden en symptomen een medisch handboek, wat zou kunnen verklaren waarom hun witte jassen zo’n…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties