Oxford handbook of anaesthesia.

Media
K.G. Allman
I.H. Wilson
S. Greuters
W.W.A. Zuurmond
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:584

K.G.Allman en I.H.Wilson, Oxford handbook of anaesthesia. 1137 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford 2001. ISBN 0-19-263273-6. Prijs: ingen. € 38,30.

De auteurs Allman en Wilson zijn er met hun Oxford handbook of anaesthesia in geslaagd een vrijwel compleet, zeer modern anesthesiologisch handboek samen te stellen. Het boek is overzichtelijk…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties