Overzicht van lopend en recent afgesloten onderzoek op het terrein van de fysiotherapie, 1992, nr. 4.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:562

Overzicht van lopend en recent afgesloten onderzoek op het terrein van de fysiotherapie, 1992, nr. 4. 636 bl. Uitgave van de Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie (SWSF), Amersfoort 1993. ISBN 90-73054-11-7. Prijs: ingen. ƒ 50,- (over te maken op girorekening 2313262, t.n.v. SWSF, o.v.v. ‘lopend onderzoek’).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties