Overzicht der Tentoonstelling van boeken, handschriften, en teekeningen uit de Boekerij der Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Media
Daniëls, C.E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1894;38:65-7