Overleving en impact van bronchiolitis-obliteranssyndroom na longtransplantaties, verricht in het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1990/'98

Onderzoek
J.W.K. van den Berg
W. van der Bij
W.J. de Boer
D.S. Postma
W. Timens
G.H. Koëter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2196-201
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de prevalentie van bronchiolitis-obliteranssyndroom (BOS) na longtransplantatie en de overleving van de eerste 118 patiënten die in het Groningse longtransplantatieprogramma werden opgenomen.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Van de 118 patiënten die een longtransplantatie hadden ondergaan in november 1990-juni 1998 in het Academisch Ziekenhuis Groningen werden gegevens verzameld over het optreden van chronische transplantaatdisfunctie (BOS) en de overleving.

Resultaten

Er waren 117 longtransplantaties (95 bilaterale, waarvan 2 retransplantaties, en 22 unilaterale transplantaties) verricht en 1 hart-longtransplantatie. Het betrof 70 mannen en 48 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar (uitersten: 9-64). De gemiddelde (SD) overleving was na 1, 2, 3 en 5 jaar respectievelijk 83 (3), 70 (4), 66 (5) en 61 (5). De mediane overleving bedroeg 2447 dagen. De gemiddelde prevalentie van BOS na 1, 2, 3 en 5 jaar bedroeg respectievelijk 32 (SD: 5), 36 (5), 44 (5) en 54 (6). Na een diagnose van BOS graad 1 bedroeg de mediane overleving 649 dagen.

Conclusie

De overlevingscijfers van het Groningse longtransplantatieprogramma zijn in vergelijking met die van andere longtransplantatiecentra gunstig te noemen. De prevalentie van BOS is aanzienlijk, en vergelijkbaar met elders gerapporteerde cijfers. Het optreden van dit syndroom hing samen met een beperkte levensverwachting.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Longziekten: J.W.K.van den Berg, prof.dr.D.S.Postma en prof.dr. G.H.Koëter, longartsen; dr.W.van der Bij, internist.

Afd. Thoraxchirurgie: W.J.de Boer, cardiopulmonaal chirurg.

Afd. Pathologie: prof.dr.W.Timens, patholoog.

Contact J.W.K.van den Berg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties