Overgevoeligheidsreacties op covid-19-vaccins

Hoe vaak komen ze voor en hoe ga je daarmee om?
Zorg
05-02-2021
Tjerk H. Geersing, Žana Tempels-Pavlica en Sander D. Borgsteede

In 2021 kunnen Nederlanders zich massaal laten vaccineren ter preventie van covid-19. Wat weten we over de veiligheid van de vaccins? En hoe kan deze kennis helpen om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en mensen goed te informeren over de veiligheid van covid-19 vaccins?

Samenvatting

Een groot deel van de Nederlandse bevolking krijgt komend jaar een vaccin tegen covid-19. Zowel de omvang van de vaccinatiecampagne als de nieuwe typen vaccins leiden tot vragen over de veiligheid van de vaccins. In deze bijdrage bespreken we: (a) welke ongewenste reacties te verwachten zijn bij covid-19-vaccins; (b) welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij vaccinatie; en (c) welke procedure je moet volgen wanneer een overgevoeligheidsreactie is opgetreden. Sommige covid-19-vaccins maken gebruik van mRNA. De frequentste bijwerkingen van dit type vaccin komen overeen met die van andere vaccins. Overgevoeligheidsreacties op covid-19-vaccins zijn zeldzaam, maar kunnen wel optreden. Deze reacties houden mogelijk verband met hulpstoffen in de vaccins, waaronder polyethyleenglycol. Na een mogelijke overgevoeligheidsreactie kan een arts in overleg met een allergoloog onderzoeken of vaccinatie in de toekomst veilig is en of daar voorzorgsmaatregelen bij nodig zijn. Overgevoeligheidsreacties op vaccincomponenten moeten volledig en eenduidig in het patiëntendossier worden vastgelegd.