Overdosis van flunitrazepam en enkele andere benzodiazepinen; ervaringen van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Open

Onderzoek
11-11-1986
P.N.J. Langendijk, A.C. van Loenen en A.N.P. van Heijst
Aanvaard op 18-08-1986.
Gepubliceerd op 11-11-1986.
In print verschenen in week 45 1986.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2032-6