Over polyarthritis syphilitica

Klinische praktijk
Aalsmeer, W.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1933;77:4763-73