Over het zuurbasenevenwicht bij maagzweerlijders

Media
Westra, S.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1930;74:5152-4