Over het scheef vernaauwde bekken en zijne herkenning bij het leven.

Media
Kros, P.M.S.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1858;2:683-5