Over het mechanisme der darmbreukbeklemming

Onderzoek
Braam Houckgeest, van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1878;22:485-97