Over het hallucineren. Critisch-historisch overzicht en richtlijnen voor een verdere bestudering

Onderzoek
Berg, J.H. van den
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1949;93:884-96