Over het chylangioma en de chylusfistels van de onderste ledematen en van de uitwendige geslachsorganen

Onderzoek
Knapper, C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2089-102
Eerste pagina van het artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift

Dit artikel is alleen beschikbaar als PDF.Lees de PDF

Ook interessant

Reacties