Over essentiëele hypertensie

Onderzoek
Pinkhof, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:586