Over den bacteriophaag (d'Herelle)

Klinische praktijk
Wolff, L.K.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:479-85