Over de sympathie tusschen den gehoorgang en den larynx

Onderzoek
Termaten, P.F.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1867;11:168-9