Over de snelheid van bloedvorming bij zware anaemieën met verschillende diëeten

Onderzoek
Elders, C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1939-43