Over de prognose bij paroxysmale tachycardie

Onderzoek
Lankhout, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1268-71