Over de kookproef bij eiwithoudende urine

Onderzoek
Jager, L. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1909;53:466-72