Over de beteekenis van de drukking der dampkringslucht voor de bevestiging der gewrichten

Onderzoek
Braam Houckgeest, van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1877;21:441-7