Over de behandeling van vernaauwingen der urethra

Media
Star, W.A. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1875;19:541