Over contracturen

Klinische praktijk
Michaël, P.R.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1936;80:1716-22