Over bepaling van het gehalte aan pepsine in natuurlijk en kunstmatig maagsap

Media
Geselschap, L.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1915;59:2191-3